Universitetetsområdet på Blindern kan nås med bil fra Kirkeveien, Apalveien eller Gaustadalleen – Problemveien (via Ring 3).

Det er begrenset med parkeringsplasser på området, og det kan i perioder dannes noe kø og saktegående trafikk. Vi oppfordrer derfor publikum til å bruke offentlig transport.

Noen muligheter:

T-bane: 3,4 & 5
Trikk: 17, 18
Buss: 20, 25

Parkering:

Det er tillatt å parkere gratis overalt på universitetetsområdet, hvor det er avmerket parkeringsplass, under festivalen. Dette gjelder ikke i avsperrede områder.

Hva koster det å delta:

Det er gratis å komme inn på selve arrangementet, men noen av publikumstilbudene koster penger. I tillegg har vi en astrobasar med astronomiartikler. Dessuten selger noen av utstillerene sine produkter på festivalen, og flere kafeer er åpne.

Aktiviteter med deltageravgift:

Romjakten: kr. 20.-
Teleskopverkstedet: kr. 50.- (Avgiften dekker våre innkjøpskostnader for teleskopet deltagerne bygger og får med seg hjem).
Astrolotteriet: kr. 2 per lodd.
Buzz Aldrin presentasjonen: kr. 200.- (i hovedauditorium, vises samtidig gratis på storskjerm i to andre saler).

Aldersanbefalinger:

Mange av aktivitetene vi tilbyr passer både for barn og voksne, og vi ønsker i utgangspunktet å la besøkende selv vurdere hva de synes virker interessant.

Noen få generelle råd vil vi likevel gi:

Filmene og foredragene passer best til ungdom og voksne.

Merkurs overflate og astronautsimulatoren passer godt til ungdomsgruppen.

Planetsletta anbefales ikke til barn under 8 år.

I romjakten, teleskopverkstedet, miniatyrastronauten og satellittverkstedet er det en fordel om mindre barn (under 12 år) har med en av foreldrene til å hjelpe seg.

Show Buttons
Hide Buttons