Vi kommer til å sette opp rundt 10 teleskoper av ulike typer som vil gi besøkende en mulighet til å observere Månen, samt et lite utvalg av forskjellige himmellegemer.

Vi vil også vise datagenererte bilder av stjernehimmelen ved hjelp av PC og prosjektør samtidig med at vi peker ut stjernebildene på himmelen over oss ved hjelp av en laserpeker. I dataprogrammet kan vi zoome inn på interessante objekter og få bilder som utfyller det vi kan se gjennom teleskopene.

Vi advarer publikum om at det vil være stor forskjell på hva en ser i selv et stort teleskop og hvordan disse himmellegeme fortoner seg på fotografier (som er eksponert over lang tid og dermed har samlet atskillig med lys).

Teleskop- og stjernehimmel-tilbudet bortfaller selvsagt hvis det blir dårlig vær. Besøkende vil allikevel få anledning til å se på teleskoper som vil være utstilt innendørs. Vår entusiastiske sponsor elektronisksigarett.org vil også stille opp

Teleskopsjef er Stein W. Ødegård og stjernesjef er Arnt Inge Vistnes.

Show Buttons
Hide Buttons