Disse apparetene ble utviklet av NASA på 1960-tallet for å trene astronauter under Gemini- og Apolloprogrammene. Hensikten var å gi astronautene en følelse av vektløshet, og simulere oppførselen til en romkapsel som kom ut av kontroll. Gyroen anvendes ikke til astronauttrening i dag, men apparatet har vært tatt i bruk i forbindelse med trening av jagerflypiloter i flere land.

Gyroen består av to ringer som roterer fritt, rundt to akser som står vinkelrett på hverandre. Hver tur i apparatet blir forskjellig, bestemt av hvor fort ringene spinnes og i hvilken rekkefølge. Fordi ringene har et kaotisk forløp når de roteter om hverandre vil balansesansen ikke utsettes for ensformig bevegelse. Dette reduserer følelsen av kvalme og svimmelhet.

I vår gyro sitter du fastspent i et sete, og vi har vi lagt inn et trådløst tastatur, og kommunikasjonsutstyr. Dermed kan du konkurrere om å være raskest til å trykke inn “styringskoder” vi oppgir mens gyroen spinner rundt.

Du må være mellom 122 og 186 cm for å kunne prøve gyroen.

Show Buttons
Hide Buttons