På Merkurs overflate er temperaturen oppe i hele 450 grader Celsius. Glødende kull har samme temperatur, men allikevel kan vi gå på det uten å brenne oss. Har du lyst til å prøve? Kullvandrer og astronom Kjetil Kjernsmo, som har lang erfaring med å gå på glødende kull, viser deg vei. Kjetil har blant annet tatt del i rekordsettingen av verdens lengste vandring på glødende kull, i Johnstown, Pennsylvania, USA, 1998.

Merkurs overflate finner du som nummer 7 på kartet. Det blir to omganger med kullvandring:

1. vandring: kl. 17.30-18.00
2. vandring: kl. 20.00-20.30

Show Buttons
Hide Buttons